Ultimátní příručka pro používání Bing Webmaster Tools – díl 2


V druhé Äásti této naší série, která se týká Bing Webmaster Tools, pÅ™ispívatel a Bing Chief Evangelist Christi Olson zrecenzuje ÄtyÅ™i základní BWT sekce – My Sites (Mé stránky), Dashboards (rozhraní), COnfigure my site (upravit / nastavit mojí stránku) a také Reports a data (hlášení a data).
Bing Webmaster Tools (BWT) má spoustu funkcí v nabídce. Jste pÅ™ipraveni prohloubit si své znalosti jeÅ¡tÄ› více? V této sekci vám ukážeme ÄtyÅ™i základní sekce z nabízených deseti a zahrneme také krátké komentáře k nim.

Čtyři sekce jsou následující:

  • My Sites (Mé stránky)
  • DAshboards (rozhraní)
  • Configure my site (nastavit moji stránku)
  • Reports and data (hlášení a data)

Jakmile máte ověřené vlastnictví internetové stránky s BWT, jste schopni zaÄít využívat veÅ¡keré zdarma nástroje, které nabízí a hlavnÄ› data v každé ze sekcí. PojÄme na to!

Sekce: Mé stránky


Tato sekce vám dovoluje prohlížet si stránky, ke kterým máte přístup a pÅ™idat další stránky pro spoleÄnou správu.

Tato sekce vám poskytuje rychlý náhled vaší stránky, poÄtu zpráv v Message Center Inbox (schránce zpráv) a také procento zmÄ›n pro kliknutí z vyhledávání, dojmy vyhledávání, procházené stránky a také stránky indexované. Z této sekce se můžete velice rychle navigovat na rozhraní pro stránku kliknutím na ni v této tabulce.

Sekce: Rozhraní

Rozhraní stránky je velice jednoduché pro orientaci a získáte tak základní obrázek o:

  • Celkové aktivitÄ› stránky
  • Seznamu sitemaps, které byly do BWT pÅ™idány, procházeny a indexovány
  • TOP organických žádostí na vyhledávání pro vaÅ¡i stránku
  • Příchozí odkazy pro vaÅ¡i stránku


Získat daleko více pochopitelný a detailnÄ›jší report ohlednÄ› vaší stránky, staÄí jenom kliknutou buÄto na odkaz pod pÅ™ehledem nebo použít přísluÅ¡nou navigaci v menu na levé stranÄ› nástroje.