Kdo je z pohledu zaměstnávání cizinec

Pracovní povolení pro cizince je nutným dokumentem, který zajišťuje legální působení každého cizího státního příslušníka. Jak jej získat?
Kdo je z pohledu zaměstnávání cizinec
Cizincem se rozumí občan tzv. třetí země, tedy ten, který nepochází ze zemí EU. Občané Evropské unie mají zaměstnávání v principu snazší.
Aby byl zajištěn v rámci tohoto systému volný pohyb osob, není pro tyto občany pracovní povolení vůbec nutné. V praxi to tak znamená, že takový uchazeč má zcela stejná práva jako občan domovského státu.
Jediná zvláštní povinnost čeká na zaměstnavatele: V takovém případě musí vyplnit formulář o nástupu cizince do zaměstnání.
 
pracovnici

Kdo je to cizinec

Cizincem se pak rozumí občané všech ostatních států. Takový cizinec potřeboval v minulosti povolení dokonce dvě.
Nejprve si musel zažádat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR o povolení k zaměstnání. Posléze si mohl zažádat o vízum pro cizince, které ho opravňovalo k pobytu delšímu než 90 dnů. Tyto žádosti mělo na starosti Ministerstvo vnitra.
Jak vyplývá z předchozího odstavce, z administrativního hlediska šlo o poměrně komplikovaný proces, kdy se žádosti podávaly na dvou místech. Proto došlo v roce 2014 ke sloučení těchto povolení do jednoho. Dnešní povolení má tzv. duální charakter, obsáhne tedy oba případy. Neduální povolení obsahuje pouze povolení k pobytu.

Co je zaměstnanecká karta

Jde o specifický typ dokumentu, který slučuje povolení k pobytu a pracovní povolení. Zaměstnanec si o něj jednoduše požádá na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí.
Zaměstnanecká karta tak v praxi nahradila vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu. Tato povolení se již dnes nevydávají.
zaměstnanecké karty se nijak nerozlišuje odborná způsobilost uchazeče. Ten tedy může nastoupit na jakkoli kvalifikovanou profesi. Zaměstnanecká karta se však vždy vydává již na konkrétní pracovní pozici a platí nejdéle dva roky.

pracovnici-cizina
 
Prodloužit ji je možné. Jestliže má uchazeč zájem zaměstnavatele změnit, může tak učinit. Jeho žádost však podléhá schvalování Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR,
Pozor, zaměstnavatel je zároveň povinen nejprve tento post nabídnout českým uchazečům. Teprve v okamžiku, kdy se pracovní místo obsadit tímto způsobem nepodaří, má možnost začít usilovat o obsazení pozice cizincem.

Co je modrá karta

Modrá karta je v principu podobná jako zaměstnanecká karta. Podstatný je především její duální charakter, který zásadním způsobem zjednodušuje život zaměstnancům.
Tento typ povolení se však vydává tehdy, předpokládá-li se, že zaměstnanec nastoupí na pracovní post vyžadující vysokou kvalifikaci. Pracovní pozice jsou dány na webu MPSV, zjednodušeně lze říci, že se vyžaduje vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání.
TIP na závěr
Chcete si ušetřit čas i peníze? Využijte služeb pracovní agentury IRS Czech, která se právě na nábor zahraničních pracovníků specializuje. Samozřejmě pak vyřídí i všechna potřebná pracovní povolení pro práci v ČR.